Category Archives: SALES AGENT

PDPA

=Confidential= สรุปรายละเอียดความรู้เรื่อง PDPA  เรื่องที่ 1  การขอความยินยอมจากลูกค้า ต้องตอบได้ว่า เอกสารอะไรบ้างที่เราต้องรู้ว่าต้องขอความยินยอมจากลูกค้าอย่างไร?? รายชื่อต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น 📌ก่อนการติดต่อลูกค้าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 📌แบบฟอร์มนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือแบบฟอร์มแนะนำลูกค้า ก่อนลูกค้า ลงนามอย่าลืมแจ้ง Privacy Notice 📌การขอความยินยอมของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA จะมีทั้งหมด 4 เรื่องคือ 🚦 Cross Sales ขอความยินยอมติดต่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ 🚦 KKP Sharing ขอความยินยอมในการเก็บใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเรียกดูข้อมูลธุรกรรมที่มีอยู่กับธนาคาร 🚦 Profiling ขอความยินยอมในการขอวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้เหมาะกับลูกค้า 🚦 Biometric ขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลใบหน้า ลายนิ้วมือ ในการยืนยันตัวตน แต่หัวข้อการขอความยินยอมที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ 👨🏻บุคคลธรรมดาจะมีอยู่ 3 เรื่อง -Cross Sales/KKP Sharing/Profiling 👨‍👩‍👧‍👧นิติบุคคลจะมี 1 เรื่อง คือ  Cross Sales 📌ต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบความหมายทุกครั้งว่า Cross Sales,KKP Sharing,Profiling คือการขอความยินยอมอะไร […]

คู่มือ E – Payslip (sales agent)

การเข้าใช้ E -Payslip (sales agent) สามารถทำได้ 2 วิธีง่ายๆ ดังนี้ วิธีที่ 1 พิมพ์ https://goess.generaloutsourcing.co.th/KKPFG หรือคลิก >>  GO (generaloutsourcing.co.th) แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง หน้า 3 -13  วิธีที่ 2 ติดตั้งและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นผ่าน (iOS) หรือ (Android)  (iOS)  ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (iOS) (Android)  ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (Android)    หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Sales Co. ในทีมของท่าน

News

  สถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปตะวันออก จากการเคลื่อนกำลังทหารกว่า 1 แสนนายของรัสเซีย ประชิดชายแดนยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2021 สร้างความกังวลไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐฯ ชาติยุโรป และองค์การ NATO ที่หวั่นวิตกว่ารัสเซียอาจเปิดฉากรุกรานดินแดนยูเครน จนกลายเป็นสงครามใหญ่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  โดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และพันธมิตรยุโรปต่างแสดงท่าทีแข็งกร้าว เตือนรัสเซียว่าจะต้องเผชิญผลลัพธ์ที่ใหญ่หลวงหากตัดสินใจบุกยูเครน ในขณะที่ฝ่ายรัสเซียดูจะไม่สะทกสะท้านและพยายามกดดันให้สหรัฐฯ ตอบรับข้อเรียกร้องหลัก ด้วยการยืนยันว่ายูเครนจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO คำตอบที่ได้ค่อนข้างชัดเจนว่าสหรัฐฯ นั้นปฏิเสธ ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ยังคงตึงเครียดและน่ากังวล และยังไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์จะบานปลายหรือจบลงอย่างไร   จุดเริ่มต้นความขัดแย้ง – ปมขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจต้องย้อนไปไกลนับตั้งแต่ที่ยูเครนแยกตัวเป็นเอกราชจากสาธารณรัฐรัสเซีย ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ซึ่งยูเครนพยายามสลัดมรดกจากจักรวรรดิรัสเซียและเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก – โดยความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้นหลัง วิกเตอร์ ยูชเชนโก ขึ้นครองตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2005 ซึ่งนโยบายหลักของเขาคือการทำให้ยูเครนถอยห่างจากมอสโกและใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้น รวมถึงผลักดันให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิก NATO และในปี 2008 NATO ได้ให้สัญญาที่กลายมาเป็นประเด็นถึงปัจจุบันว่าในวันหนึ่งยูเครนจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO เต็มตัว  – ความหวังในการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของยูเครน และความสัมพันธ์อันดีกับ EU จึงมีมาอย่างต่อเนื่อง […]

 6(P) ควรนำไปปรับใช้ถ้าอยากแจ่มเจิด…โดดเด่นเป็นที่จดจำในที่ทำงาน _/) ( •_•) / > 6(P) ควรนำไปปรับใช้ถ้าอยากแจ่มเจิด…โดดเด่นเป็นที่จดจำในที่ทำงาน และยังเป็นเคล็ดลับดีๆ คว้าความสำเร็จแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้อีกด้วย (ลองดูนะเผื่อจะบินได้)   . Professional = มืออาชีพ Polite = สุภาพ Positive = คิดบวก Patient = อดทน Punctual = ตรงต่อเวลา Peaceful = สงบ . . Professional : เป็นมืออาชีพในการทำงาน ขยันขันแข็ง ทำตนให้มีความรู้เสมอ (มีความเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามสายอาชีพของเราได้ เพราะผลงานที่เกิดจากฝีมือเรา คือผลลัพธ์ที่จะส่งเสียงดังกว่าคำพูด ยังสามารถบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เรามีอีกด้วย ฉะนั้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง พยายามอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผล ฝึกยิ้มรับงานใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองลงมือทำ จงจำไว้เสมอว่าจะเป็นอะไรก็ทำไป แต่ต้องเป็นมืออาชีพในสิ่งนั้นๆ […]

สาระ น่ารู้

” EF (Executive Functions/ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ)” (_/)( •_•)/ > “มนุษย์เรานี้” !!!!จดจำอดีต……………คิดวิเคราะห์วางแผน………………จัดการยับยั้งชั่งใจ…………..อดทนอดกลั้นพิจารณาไตร่ตรอง….แยกแยะถูกผิดประเมินตนเอง………กล้าคิดริเริ่มยืดหยุ่น……………….ปรับตัวควบคุมอารมณ์………มีสติตั้งมั่นพากเพียร…………….ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่เพราะมี EF. EF (Executive Functions/ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ) คืออะไร ??• คือกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้.• EF (Executive Functions) เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน การงาน การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการทุกด้านตลอดชีวิต.>> (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทักษะ คือ– – – – – – – – – – – – – – – ● กลุ่มทักษะพื้นฐาน– – – – – – – – […]

ข่าวสารน่ารู้

CHAPTER I “หากเรามัวแต่ทำในสิ่งที่เราทำได้ เราก็จะไม่มีวันเติบโตขึ้นมากกว่าตอนนี้!!!”  “ก้าวข้าม Comfort Zone ในตัวคุณ สู่การสร้าง Growth Zone แห่งใหม่ (ด้วยหลักการง่ายๆ กล้าก้าว…กระโดดหรือลงมือทำ, >> กล้าเผชิญหน้ากับความสมหวัง ผิดหวังหรือล้มเหลว ทำอย่างต่อเนื่อง,>> ก้าวทันทุกเหตุผลสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น ดีขึ้นและเก่งขึ้นกว่าจุดเดิมๆ)” CHAPTER 2 มาตราการ Soft Loan คืออะไร?