Category Archives: SALES AGENT

การลาออก

ข้อควรปฏิบัติการบอกเลิกสัญญาผู้แทนการตลาดฯ ผู้แทนการตลาดฯ แจ้งบอกเลิกสัญญากับหัวหน้าทีมขายด้วยตนเอง หัวหน้าทีมขายให้ผู้แทนการตลาดฯ กรอกแบบฟอร์ม ”หนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจ้างพนักงานเพื่อให้ดำเนินงานด้านการขาย ฉบับที่ 1 พร้อมทั้งระบุวันที่ที่สัญญาฯ มีผลบังคับใช้  หัวหน้าทีมขาย กรอก Exit Checklist เพื่อแจ้งคืนบัตรเข้า-ออก เรียบร้อยแล้วนำส่งเอกสารทั้งหมดให้ทีม Recruitment & Fulfillment ภายในวันที่ 25 ของเดือน หรือผู้แทนการตลาดฯ สามารถแจ้งบอกเลิกสัญญาฯ กับทีม Recruitment & Fulfillment ได้โดยตรง ช่องทางการส่งบัตรผ่านเข้า-ออกอาคารสำนักงานคืน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ทีม Recruitment &Fulfillment 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   หมายเหตุ :  ทั้งนี้ หากท่านไม่ส่งมอบบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารสำนักงานคืนให้แก่ธนาคารภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการอันเนื่องมาจากการไม่ส่งมอบบัตรดังกล่าวคืนเป็นเงินจำนวน […]

คำศัพท์การเงิน

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย วิธีการคำนวณดอกเบี้ย มีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) กับแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) มักใช้สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งก้อนในตอนแรกสุดตลอดอายุของสัญญาแม้ว่าลูกค้าจะได้ทยอยผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนแล้วก็ตาม ดอกเบี้ยเงินกู้ แบบเงินต้นคงที่ จะไม่สามารถนำเงินก้อนมาปิดยอดเงินต้นได้ก่อนถึงกำหนดชำระ ถึงแม้จะจ่ายก่อนดอกเบี้ยก็เท่าเดิม ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรเลยกับการจ่ายตามกำหนดเวลานั่นเอง มีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้ ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี) จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด / จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด ตัวอย่างเช่น วัลลภทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับธนาคารแห่งหนึ่ง มูลค่า 100,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดระยะเวลาในการเช่าซื้อ 2 ปี หรือ 24 เดือน สัญญากำหนดให้วัลลภต้องชำระเงินแก่ธนาคารทุกเดือน วัลลภจะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารเดือนละเท่าใด การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก […]

คู่มือ E – Payslip (sales agent)

1. การขอใบแจ้งรายได้ / Pay Slip  สำหรับ Sales Agent ที่เข้า E -Payslip ครั้งแรก ต้อง Download ติดตั้งและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น (iOS) หรือ (Android) โดย สแกน QR CODE  จากในข้อที่ 4. (ด้านล่าง) ระบุ Login Name ด้วย รหัสพนักงาน ระบุ Password ด้วย เลขประจำตัวบัตรประชาชน ** ในการ Login ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยน Password เลือกภาษาที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย โดยระบบตั้งค่า ภาษาไทยเป็นค่าเริ่มต้น คลิกปุ่ม “Log-in” เพื่อเข้าระบบ ค้นหาใบแจ้งรายได้ ตามเดือนและปีที่ต้องการได้ […]

News

  สถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปตะวันออก จากการเคลื่อนกำลังทหารกว่า 1 แสนนายของรัสเซีย ประชิดชายแดนยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2021 สร้างความกังวลไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐฯ ชาติยุโรป และองค์การ NATO ที่หวั่นวิตกว่ารัสเซียอาจเปิดฉากรุกรานดินแดนยูเครน จนกลายเป็นสงครามใหญ่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  โดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และพันธมิตรยุโรปต่างแสดงท่าทีแข็งกร้าว เตือนรัสเซียว่าจะต้องเผชิญผลลัพธ์ที่ใหญ่หลวงหากตัดสินใจบุกยูเครน ในขณะที่ฝ่ายรัสเซียดูจะไม่สะทกสะท้านและพยายามกดดันให้สหรัฐฯ ตอบรับข้อเรียกร้องหลัก ด้วยการยืนยันว่ายูเครนจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO คำตอบที่ได้ค่อนข้างชัดเจนว่าสหรัฐฯ นั้นปฏิเสธ ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ยังคงตึงเครียดและน่ากังวล และยังไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์จะบานปลายหรือจบลงอย่างไร   จุดเริ่มต้นความขัดแย้ง – ปมขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจต้องย้อนไปไกลนับตั้งแต่ที่ยูเครนแยกตัวเป็นเอกราชจากสาธารณรัฐรัสเซีย ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ซึ่งยูเครนพยายามสลัดมรดกจากจักรวรรดิรัสเซียและเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก – โดยความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้นหลัง วิกเตอร์ ยูชเชนโก ขึ้นครองตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2005 ซึ่งนโยบายหลักของเขาคือการทำให้ยูเครนถอยห่างจากมอสโกและใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้น รวมถึงผลักดันให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิก NATO และในปี 2008 NATO ได้ให้สัญญาที่กลายมาเป็นประเด็นถึงปัจจุบันว่าในวันหนึ่งยูเครนจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO เต็มตัว  – ความหวังในการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของยูเครน และความสัมพันธ์อันดีกับ EU จึงมีมาอย่างต่อเนื่อง […]

 6(P) ควรนำไปปรับใช้ถ้าอยากแจ่มเจิด…โดดเด่นเป็นที่จดจำในที่ทำงาน _/) ( •_•) / > 6(P) ควรนำไปปรับใช้ถ้าอยากแจ่มเจิด…โดดเด่นเป็นที่จดจำในที่ทำงาน และยังเป็นเคล็ดลับดีๆ คว้าความสำเร็จแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้อีกด้วย (ลองดูนะเผื่อจะบินได้)   . Professional = มืออาชีพ Polite = สุภาพ Positive = คิดบวก Patient = อดทน Punctual = ตรงต่อเวลา Peaceful = สงบ . . Professional : เป็นมืออาชีพในการทำงาน ขยันขันแข็ง ทำตนให้มีความรู้เสมอ (มีความเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามสายอาชีพของเราได้ เพราะผลงานที่เกิดจากฝีมือเรา คือผลลัพธ์ที่จะส่งเสียงดังกว่าคำพูด ยังสามารถบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เรามีอีกด้วย ฉะนั้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง พยายามอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผล ฝึกยิ้มรับงานใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองลงมือทำ จงจำไว้เสมอว่าจะเป็นอะไรก็ทำไป แต่ต้องเป็นมืออาชีพในสิ่งนั้นๆ […]

สาระ น่ารู้

“มารู้จักตัวเองมากขึ้น ด้วยแบบวัดบุคลิกภาพ MBTI” แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) MBTI เป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของ Carl Jung (คาร์ล จุง) คาร์ล จุง พบว่า พฤติกรรมไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่งแต่หลายๆ คนสามารถมีแบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้ายๆ กันได้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบ (Orderly) ที่มีความถาวรคงเส้นคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก คาร์ล จุง ได้ใช้อักษร(ตัวแปร) ทั้ง 8 คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ 4 […]

ข่าวสารน่ารู้

CHAPTER I “หากเรามัวแต่ทำในสิ่งที่เราทำได้ เราก็จะไม่มีวันเติบโตขึ้นมากกว่าตอนนี้!!!”  “ก้าวข้าม Comfort Zone ในตัวคุณ สู่การสร้าง Growth Zone แห่งใหม่ (ด้วยหลักการง่ายๆ กล้าก้าว…กระโดดหรือลงมือทำ, >> กล้าเผชิญหน้ากับความสมหวัง ผิดหวังหรือล้มเหลว ทำอย่างต่อเนื่อง,>> ก้าวทันทุกเหตุผลสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น ดีขึ้นและเก่งขึ้นกว่าจุดเดิมๆ)” CHAPTER 2 มาตราการ Soft Loan คืออะไร?