Category Archives: SALES AGENT

สาระ น่ารู้

“ประกันรถยนต์แต่ละชั้น คุ้มครองอะไรบ้าง ?” “MLR MOR MRR คืออะไร?” “SME ต้องรู้! หนี้สินหมุนเวียนคืออะไร?” “วิธีจัดการหนี้อย่างง่ายๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน” “แอบชอบคนคนหนึ่งอยู่ เลยอยากรู้ว่านิสัยการเงินของเขาเป็นอย่างไร” | The Money Case  คลิกเพื่อรับชม VDO ⇑ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ : THE STANDARD PODCAST  #TheMoneyCase #TheStandardPodcast #TheStandardCo #TheStandardTH รู้จักคำว่า “สินเชื่อ” คืออะไร พิจารณายังไงบ้าง? เรื่องของเครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต) ที่ทุกคนควรรู้ ก่อนจะถามว่าจด VAT ดีไหม ? มาเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่มกันก่อนดีกว่า

ข่าวสารน่ารู้

CHAPTER I “หากเรามัวแต่ทำในสิ่งที่เราทำได้ เราก็จะไม่มีวันเติบโตขึ้นมากกว่าตอนนี้!!!”  “ก้าวข้าม Comfort Zone ในตัวคุณ สู่การสร้าง Growth Zone แห่งใหม่ (ด้วยหลักการง่ายๆ กล้าก้าว…กระโดดหรือลงมือทำ, >> กล้าเผชิญหน้ากับความสมหวัง ผิดหวังหรือล้มเหลว ทำอย่างต่อเนื่อง,>> ก้าวทันทุกเหตุผลสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น ดีขึ้นและเก่งขึ้นกว่าจุดเดิมๆ)” CHAPTER 2 มาตราการ Soft Loan คืออะไร?

CEO message

  นโยบายการบริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อนพนักงานธนาคารเกียรตินาคินทุกคนครับ ผมมีเรื่องอยากสื่อสารกับเพื่อนพนักงานทุกคนถึงความสำคัญของนโยบายการบริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) นะครับ ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (ซึ่งรวมถึงกฏหมายว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือ Privacy Law) เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าแค่เรื่องกฏระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเราในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ แต่ยังเป็นกระแสสังคมที่เรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นพูดถึงอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทั้งทางสื่อต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย ซึ่ง ความมักง่าย ไม่ใส่ใจ หรือการละเลยการปฏิบัติตามกฏกติกาดังกล่าวของพนักงานเพียงไม่กี่คนขององค์กรอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จ หรือแม้แต่การอยู่รอดขององค์กรก็เป็นได้ ที่ผ่านมาในส่วนของธนาคารเอง แม้ว่าจะได้มีการสื่อสารถึงนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเน้นย้ำให้ความรู้แก่พนักงานอย่างจริงจังแล้วก็ตาม แต่ยังคงพบว่ามีพนักงานจำนวนหนึ่งละเลยไม่ใส่ใจ ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้อง และนำไปสู่การให้บริการที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น การบังคับขายประกัน หรือการบังคับทำประกันโดยแจ้งว่ามีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ การไม่ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนจนลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องผลตอบแทนหรือความเสี่ยง การติดต่อลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เป็นต้น การละเลยและฝ่าฝืนนโยบาย Market Conduct ดังกล่าวส่งผลให้องค์กรของเรายังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการยกระดับการให้บริการอย่างเป็นธรรมให้เป็นไปตามมาตราฐานที่ควรเป็นได้ โดยทางกฏหมาย ธนาคารอาจถูกกล่าวโทษและเปรียบเทียบปรับโดยหน่วยงานทางการ ตลอดจนยังอาจจะถูกประเมินจากหน่วยงานกำกับดูแลว่าขาดประสิทธิภาพในควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนส่งผลถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือโดยรวมของธนาคารต่อลูกค้าและสาธารณชนทั่วไปอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ผมจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าองค์กรจะถือว่าการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าวเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงและองค์กรจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น และหากโทษไม่ถึงขั้นให้ออก ก็จะมีผลต่อเนื่องถึงการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือนและการพิจารณาโบนัสประจำปีของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรของเราเกิดวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นธรรมได้ ขอเพียงแค่เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นและใส่ใจที่จะปฏิบัติ ตลอดจนช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าให้เกิดการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในองค์กรของเราอีก […]

คนเก่ง คนดี คนขยัน

คำชมเชยจากลูกค้า (จากผลการตรวจสอบ Call Validation) ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม ผลงานอนุมัติประจำเดือนกรกฎาคม 63 – สิงหาคม 64     สายงานฯ ได้รับคำชมเชยจากลูกค้า 8 ท่าน ที่ชื่นชมการให้บริการของผู้แทนการตลาดในด้านการให้บริการและการแจ้งข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน  อีกทั้งในระหว่างการขอสินเชื่อ ผู้แทนการตลาดและหัวหน้าทีมขาย แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจสมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร สายงานฯ ขอขอบคุณหัวหน้าบริหารการขาย      ขอชมเชยความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าของทีมขาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารและสายงานฯ  และเพื่อป้องกันการเกิดเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ขอให้เพื่อนๆ ใช้ selling Guideline + Sales Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอขาย และต้องมอบ Sales Sheet ให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะ   ****เพื่อชมเชยและขอบคุณ**** การปฏิบัติหน้าที่ของ RM ที่ช่วยตรวจสอบเอกสารปลอมแปลงของลูกค้าสินเชื่อ     (SME Freedom)   ด้วยพนักงาน RM บรรดิษฐ XXX (ทีม […]

Sales Attitude/Sales How-To

“เทคนิค Marking “   เทคนิค Marking   วันนี้มีเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนอมาฝากครับ ผมเอามาจากหนังสือชื่อ “วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง” ที่เขียนโดย Daigo และแปลโดยคุณธรัญ พลแสน ในตอนหนึ่งเค้าพูดถึงเรื่องเทคนิคที่จะทำให้การนำเสนอของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เค้าเรียกว่าเทคนิค Marking กล่าวคือให้พยายามเน้นคำที่ต้องการให้ผู้ฟังหรือลูกค้าสนใจเป็นพิเศษและคล้อยตาม เทคนิค Marking นี้จะช่วยให้การนำเสนอของเราได้รับการตอบรับมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวโดยรายละเอียดปลีกย่อยมีดังนี้   1) พูดช้าลง ส่วนไหนที่ต้องการเน้นให้พูดช้าลงกว่าปกติจนผู้ฟังสังเกตได้ ข้อมูลในส่วนนั้นจะได้รับความสนใจมากกว่าเดิม   2) พูดเสียงดังขึ้น ลองเพิ่มวอลลุ่มเสียงของคุณดูในเนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ การพูดดังขึ้นเล็กน้อยในหัวข้อนั้นจะช่วยทำให้คนสนใจมากกว่าเดิม   3) พูดหลายรอบในการสนทนา ออกแบบหัวข้อที่ว่านั้นให้มีการสอดแทรกในหลายตอนของการสนทนา แน่นอนว่าเราคงไม่ต้องพูดแบบเดิมเป๊ะ 100% อาจจะใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายในหัวข้อเดิมได้เช่นเปลี่ยนจากพูดปากเปล่าเป็นให้ดู presentation หรือดูวีดีโอประกอบเป็นต้น   แค่เพียงเทคนิคง่ายๆที่ว่านี้จะช่วยเพิ่มความสนใจของผู้ฟังและทำให้อัตราการตอบรับสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับ   ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : Sales101Thailand “3 หัวใจหลักของการขายแบบที่ปรึกษา“   3 หัวใจหลักของการขายแบบที่ปรึกษา Consultative Selling หรือการขายแบบที่ปรึกษานั้นเป็นคำเรียกที่หลายคนคุ้นชิน ทุกคนคาดหวังให้การขายนั้นเป็นแบบที่ปรึกษาตามชื่อเรียกที่ว่ากล่าวคือไม่ยัดเยียดขาย […]