Category Archives: SALES AGENT

Happy New Year 2021

  “ขอบคุณสำหรับปี 2563 และสวัสดีปีใหม่ 2564_CF” “เพื่อนๆและน้องๆสายงานธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (CF)”   ” ในปี 2563 ที่กำลังจะผ่านไป พี่ขอขอบคุณพวกเราทุกคนอย่างมากที่ร่วมกันทำงานและร่วมสร้างสายงาน Consumer Finance จนครบ 1 ปีให้มีความแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อไป  พี่ได้เห็นพวกเราส่วนใหญ่ทั้งในระดับบุคคลและทีมได้แสดงความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและไม่ย่อท้อต่อการทำงานในสถานะการณ์ที่ค่อนข้างยากจากเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในปี  ต้องขอชื่นชมใน Spirit และการทำงานตามแนวทางของหลักองค์กรของธนาคารครับ ปี 2564 เป็นปีที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่อีกปีที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอน ที่ผ่านเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงและเตรียมการสำหรับหลายๆเรื่อง เช่น Product Revisit ที่มีทั้งการที่เรา จะเริ่มทดลองในตลาดใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การปรับกระบวนการทำงาน  ทีมขายและวิธีการขาย การเริ่มใช้แนวคิด Customer Centric เข้ามาเป็นหลักการของการทำงาน และอีกหลายๆโครงการที่ทีมงานต่างๆที่กำลังทำอยู่ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรของสายงานให้กระชับและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากภายในสายงาน CF  สายงานต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเช่นเดียวกันเพื่อความพร้อมในปี 2564 แต่อย่างไรก็ตามความท้าทายและอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเป็นลูกจ้างมืออาชีพ เราแต่ละคนทุกคนต้องมีสติ ทัศนคติที่ดีและยึดมั่นหลักองค์กรในการทำงานตามแนวทางและทิศทางของสายงานและธนาคาร เราต้องพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเรานี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงไปได้และเป็นที่ยอมรับจากทุกคนและองค์กร  ดังนั้นปี 2564 ของสายงาน CF จะเป็นปีที่เราจะให้ความสำคัญกับการลงมือทำ (Execution) และผลลัพท์หรือผลงาน […]

สาระ น่ารู้

“MLR MOR MRR คืออะไร?” “SME ต้องรู้! หนี้สินหมุนเวียนคืออะไร?” “วิธีจัดการหนี้อย่างง่ายๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน” “แอบชอบคนคนหนึ่งอยู่ เลยอยากรู้ว่านิสัยการเงินของเขาเป็นอย่างไร” | The Money Case  คลิกเพื่อรับชม VDO ⇑ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ : THE STANDARD PODCAST  #TheMoneyCase #TheStandardPodcast #TheStandardCo #TheStandardTH รู้จักคำว่า “สินเชื่อ” คืออะไร พิจารณายังไงบ้าง? เรื่องของเครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต) ที่ทุกคนควรรู้ ก่อนจะถามว่าจด VAT ดีไหม ? มาเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่มกันก่อนดีกว่า

ข่าวสารน่ารู้

CHAPTER I “หากเรามัวแต่ทำในสิ่งที่เราทำได้ เราก็จะไม่มีวันเติบโตขึ้นมากกว่าตอนนี้!!!”  “ก้าวข้าม Comfort Zone ในตัวคุณ สู่การสร้าง Growth Zone แห่งใหม่ (ด้วยหลักการง่ายๆ กล้าก้าว…กระโดดหรือลงมือทำ, >> กล้าเผชิญหน้ากับความสมหวัง ผิดหวังหรือล้มเหลว ทำอย่างต่อเนื่อง,>> ก้าวทันทุกเหตุผลสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น ดีขึ้นและเก่งขึ้นกว่าจุดเดิมๆ)” CHAPTER 2 มาตราการ Soft Loan คืออะไร?

แอป “หมอชนะ”

KKP ร่วมเสริมทัพทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุน “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” เปิดตัวแอป “หมอชนะ” กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและนวัตกรรม ของธนาคารเกียรตินาคิน ในฐานะส่วนหนึ่งของ “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” ที่ประกอบด้วยกว่า 53 องค์กร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ อีกทั้งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์คัดกรองจัดลำดับความเสี่ยงของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เพื่อลดการระบาดอย่างเป็นรูปธรรมและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงของการติดเชื้ออันเนื่องจากข้อมูลของผู้ป่วยที่ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กซ์ทรอนิกส์(ETDA) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ดร.อนุชิต กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาแอป “หมอชนะ” ว่า “ตลอดช่วงเวลา 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา คนไทยทุกคนได้เห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงทำงานอยู่ด่านหน้า ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมาทำงานเพื่อชาติอย่างโดดเดี่ยว พวกเราอาสาสมัครจากทั้งภาครัฐและเอกชน จึงช่วยระดมทักษะความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล […]

MANAGEMENT TALK

  การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยต้องยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำงานควบคู่ไปกับกฏระเบียบ เป็นพื้นฐานที่จะพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การควบคุมของ Regulator ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานควบคุมภายนอกอื่น ๆ  โดยปัจจุบันเรื่องที่ ธนาคารฯ ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ  Market Conduct (การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม) โดยกำหนดให้ธนาคารฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการและข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนชัดเจน ไม่บิดเบือนและไม่รบกวนลูกค้า ซึ่งธนาคารฯ ให้ความสำคัญระดับสูงสุด ได้มีการกำหนดกรอบการทำงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการสื่อสารและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการให้บริการอย่างเป็นธรรมอย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกัน การทำงานในทุกวันของเราโดยเฉพาะงานขายและบริการ ก็มีความจำเป็นต้องนึกถึงความพีงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ คือต้องมีความรวดเร็ว เข้าใจและรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งบางคนอาจมองเป็นเรื่องยากและไม่สามารถทำควบคู่กันไปได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองโดยเน้นในเรื่องของการทำงานที่มีคุณภาพและถูกต้อง จะพบว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรามีทัศนคติในการทำงานที่เป็นบวก มีความใส่ใจ ตั้งใจ จริงใจ และทำจากใจจริง  และสำคัญที่สุดคือการได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะทำแล้วจะรู้สึกสนุก มีความสุข เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จไปถึงจุดที่เราตั้งใจไว้ อยากให้ทุกคนคิดว่า แม้เราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ในองค์กร แต่ถ้าเราทำงานด้วยความถูกต้อง เต็มที่กับการทำงานในทุกวัน องค์กรและเราก็จะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน สุนีย์ สวัสดิ์มนัสชัย ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกำกับมาตรฐานงานขายสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า