Category Archives: SALES AGENT

สาระ น่ารู้

“MLR MOR MRR คืออะไร?” “SME ต้องรู้! หนี้สินหมุนเวียนคืออะไร?” “วิธีจัดการหนี้อย่างง่ายๆ ถ้าไม่อยากเสียเครดิตทางการเงิน” “แอบชอบคนคนหนึ่งอยู่ เลยอยากรู้ว่านิสัยการเงินของเขาเป็นอย่างไร” | The Money Case  คลิกเพื่อรับชม VDO ⇑ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ : THE STANDARD PODCAST  #TheMoneyCase #TheStandardPodcast #TheStandardCo #TheStandardTH รู้จักคำว่า “สินเชื่อ” คืออะไร พิจารณายังไงบ้าง? เรื่องของเครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต) ที่ทุกคนควรรู้ ก่อนจะถามว่าจด VAT ดีไหม ? มาเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่มกันก่อนดีกว่า

ข่าวสารน่ารู้

CHAPTER I “หากเรามัวแต่ทำในสิ่งที่เราทำได้ เราก็จะไม่มีวันเติบโตขึ้นมากกว่าตอนนี้!!!”  “ก้าวข้าม Comfort Zone ในตัวคุณ สู่การสร้าง Growth Zone แห่งใหม่ (ด้วยหลักการง่ายๆ กล้าก้าว…กระโดดหรือลงมือทำ, >> กล้าเผชิญหน้ากับความสมหวัง ผิดหวังหรือล้มเหลว ทำอย่างต่อเนื่อง,>> ก้าวทันทุกเหตุผลสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น ดีขึ้นและเก่งขึ้นกว่าจุดเดิมๆ)” CHAPTER 2 มาตราการ Soft Loan คืออะไร?

CEO message

  นโยบายการบริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อนพนักงานธนาคารเกียรตินาคินทุกคนครับ ผมมีเรื่องอยากสื่อสารกับเพื่อนพนักงานทุกคนถึงความสำคัญของนโยบายการบริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) นะครับ ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (ซึ่งรวมถึงกฏหมายว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือ Privacy Law) เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากกว่าแค่เรื่องกฏระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเราในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ แต่ยังเป็นกระแสสังคมที่เรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นพูดถึงอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทั้งทางสื่อต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย ซึ่ง ความมักง่าย ไม่ใส่ใจ หรือการละเลยการปฏิบัติตามกฏกติกาดังกล่าวของพนักงานเพียงไม่กี่คนขององค์กรอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จ หรือแม้แต่การอยู่รอดขององค์กรก็เป็นได้ ที่ผ่านมาในส่วนของธนาคารเอง แม้ว่าจะได้มีการสื่อสารถึงนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเน้นย้ำให้ความรู้แก่พนักงานอย่างจริงจังแล้วก็ตาม แต่ยังคงพบว่ามีพนักงานจำนวนหนึ่งละเลยไม่ใส่ใจ ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้อง และนำไปสู่การให้บริการที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น การบังคับขายประกัน หรือการบังคับทำประกันโดยแจ้งว่ามีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ การไม่ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนจนลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องผลตอบแทนหรือความเสี่ยง การติดต่อลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เป็นต้น การละเลยและฝ่าฝืนนโยบาย Market Conduct ดังกล่าวส่งผลให้องค์กรของเรายังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการยกระดับการให้บริการอย่างเป็นธรรมให้เป็นไปตามมาตราฐานที่ควรเป็นได้ โดยทางกฏหมาย ธนาคารอาจถูกกล่าวโทษและเปรียบเทียบปรับโดยหน่วยงานทางการ ตลอดจนยังอาจจะถูกประเมินจากหน่วยงานกำกับดูแลว่าขาดประสิทธิภาพในควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนส่งผลถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือโดยรวมของธนาคารต่อลูกค้าและสาธารณชนทั่วไปอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ผมจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าองค์กรจะถือว่าการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าวเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงและองค์กรจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น และหากโทษไม่ถึงขั้นให้ออก ก็จะมีผลต่อเนื่องถึงการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือนและการพิจารณาโบนัสประจำปีของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรของเราเกิดวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นธรรมได้ ขอเพียงแค่เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นและใส่ใจที่จะปฏิบัติ ตลอดจนช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าให้เกิดการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในองค์กรของเราอีก […]

คนเก่ง คนดี คนขยัน

คำชมเชยจากลูกค้า (จากผลการตรวจสอบ Call Validation) ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม ผลงานอนุมัติประจำเดือนพฤศจิกายน 63 – กุมภาพันธ์ 64     สายงานฯ  ได้รับคำชมเชยจากลูกค้า  7 ท่าน ที่ชื่นชมการให้บริการของผู้แทนการตลาด ในด้านการให้บริการและการแจ้งข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน  อีกทั้งในระหว่างการขอสินเชื่อ ผู้แทนการตลาดและหัวหน้าทีมขาย มีการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ  ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจสมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร  สายงานฯ ขอขอบคุณหัวหน้าบริหารการขาย และขอชมเชยความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าของทีมขาย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารและสายงานฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับคำชมเชย มีรายละเอียดดังนี้ ใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการให้ข้อมูลและบริการที่ดีเยี่ยม ผลงานอนุมัติประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 ผลงานอนุมัติประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563   ผลงานอนุมัติประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ลูกค้าชมเชย : ผู้แทนการตลาดให้บริการดีมาก มีเทคนิคในการปิดการขายที่ดี สามารถทำให้ลูกค้าตัดสินใจสมัครสินเชื่อได้ เนื่องจากตอนแรกลูกค้าไม่มีความสนใจที่จะสมัครสินเชื่อ ลูกค้าชมเชย : ผู้แทนการตลาดให้บริการดีมาก มีการประสานงานและแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นได้ชัดเจน ลูกค้ารู้สึกประทับใจ ลูกค้าชมเชย : ผู้แทนการตลาดให้บริการดีมาก อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วน ชัดเจน อีกทั้งยังแจ้งความคืบหน้าการขอสินเชื่อให้ลูกค้าทราบตลอดเวลา คนเก่ง คนดี คนขยัน คนเก่ง/คนดี/คนขยัน จะรังเกียจคนโกง […]

Sales Attitude/Sales How-To

“นี่คือโอกาสที่ดีที่สุด“   นี่คือโอกาสที่ดีที่สุด   เป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่าน โควิดรอบนี้อาการหนักไม่เบาและมั่นใจว่าทุกท่านได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน   แต่ช้าก่อน!   ก่อนที่ท่านจะรู้สึกหดหู่ไปมากกว่านี้ ผมกำลังมีข่าวดีมาบอก ในความคิดของผม ตอนนี้เรากำลังมีโอกาสที่ดีๆซ่อนอยู่อย่างมหาศาล ใช่ครับ นาทีนี้นี่แหละที่โควิดกำลังระบาดกระจาย ผมมองเห็นโอกาสหลายๆอย่างที่อยากชวนให้ทุกคนมาคว้าไว้   มาดูกันครับว่าโอกาสที่ว่านั้นคืออะไร   1) โรงงานไม่ปิด ดังนั้นนักขายคนไหนที่ดีลกับโรงงาน คุณยังมีโอกาสที่จะลุยต่อได้   2) ไม่ใช่ทำนัดไม่ได้เลย ผมขอย้ำครับว่าเซลล์ที่บริษัทผมยังทำนัดลูกค้าได้ทุกวัน ขอย้ำนะครับว่า “ทุกวัน” แต่ยอมรับว่าต้องออกแรงเยอะหน่อยเช่นโทรมากกว่าปกติเป็นต้น   3) ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าลูกค้าไม่รับนัดเลยหรือคุณยังติดต่อลูกค้าไม่มากพอ   4) นี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะแซงคู่แข่ง เพราะนักขายส่วนใหญ่ที่เป็นคู่แข่งเราอาจกำลังยกการ์ดสูงเรื่องโควิด กล่าวคือใช้โควิดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ลุย ดังนั้นถ้าเราลุยมากกว่าคนอื่น โอกาสจะเป็นของเรา ย้ำอีกครั้งนะครับว่าโอกาสเหลือน้อยลงแต่ไม่ได้เหลือศูนย์   5) ลูกค้า Work from Home ไม่ได้แปลว่าลูกค้าหยุดงาน ลองติดต่อพวกเค้าไปดู บางทีการคุยกับลูกค้าที่อยู่ที่บ้านอาจจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆที่ง่ายกว่าเดิม   6) ลูกค้าเคยชินมากขึ้นกับ Virtual Meeting […]