6(P) ควรนำไปปรับใช้ถ้าอยากแจ่มเจิด…โดดเด่นเป็นที่จดจำในที่ทำงาน _/) ( •_•) / > 6(P) ควรนำไปปรับใช้ถ้าอยากแจ่มเจิด…โดดเด่นเป็นที่จดจำในที่ทำงาน และยังเป็นเคล็ดลับดีๆ คว้าความสำเร็จแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้อีกด้วย (ลองดูนะเผื่อจะบินได้)   . Professional = มืออาชีพ Polite = สุภาพ Positive = คิดบวก Patient = อดทน Punctual = ตรงต่อเวลา Peaceful = สงบ . . Professional : เป็นมืออาชีพในการทำงาน ขยันขันแข็ง ทำตนให้มีความรู้เสมอ (มีความเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามสายอาชีพของเราได้ เพราะผลงานที่เกิดจากฝีมือเรา คือผลลัพธ์ที่จะส่งเสียงดังกว่าคำพูด ยังสามารถบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เรามีอีกด้วย ฉะนั้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง พยายามอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผล ฝึกยิ้มรับงานใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองลงมือทำ จงจำไว้เสมอว่าจะเป็นอะไรก็ทำไป แต่ต้องเป็นมืออาชีพในสิ่งนั้นๆ […]