คู่มือ E – Payslip (sales agent)

1. การขอใบแจ้งรายได้ / Pay Slip 

  • ระบุ Login Name ด้วย รหัสพนักงาน
  • ระบุ Password ด้วย เลขประจำตัวบัตรประชาชน ** ในการ Login ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยน Password
  • เลือกภาษาที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย โดยระบบตั้งค่า ภาษาไทยเป็นค่าเริ่มต้น
  • คลิกปุ่ม “Log-in” เพื่อเข้าระบบ
  • ค้นหาใบแจ้งรายได้ ตามเดือนและปีที่ต้องการได้
  • ระบุรหัสผ่าน สาหรับเปิดใบแจ้งรายได้(วันเดือนปีเกิด DDMMYYYY เช่น 14021977)

2. ลืมรหัสผ่าน Log in หรือ รหัสผ่าน e-Pay slip

  • ต้องขอจากทีม HR Services ของเกียรตินาคินภัทร ซึ่ง Username และ Password Log in และ Password e-Pay Slip ทาง go on จะเป็นผู้จัดส่งให้

3. วิธีการขอ E-certificate  (หนังสือรับรอง)

  • เลือกประเภทหนังสือรับรอง (ไทย, อังกฤษ)  
  • คลิกปุ่ม “Request” ระบบส่งมาทีม Recruitment & Fulfillment
  • ทีม Recruitment & Fulfillment จัดทำเรียบร้อย จัดส่งให้ผ่าน Sales Co ของแต่ละ Chanel

การเข้าใช้ E -Payslip (sales agent) สามารถทำได้ 2 วิธีง่ายๆ ดังนี้

วิธีที่ 1

พิมพ์ https://goess.generaloutsourcing.co.th/KKPFG

หรือคลิก >>  GO (generaloutsourcing.co.th)

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง หน้า 3 -13 


วิธีที่ 2

ติดตั้งและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นผ่าน (iOS) หรือ (Android) 

(iOS) 

ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (iOS)


(Android) 

ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (Android) 

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Sales Co. ในทีมของท่าน

คู่มือ-E-Pay-Sales-Agent_v4_Aug20_220217_152526

Leave a Reply

Your email address will not be published.