คู่มือ E – Payslip (sales agent)

1. การขอใบแจ้งรายได้ / Pay Slip 

 • สำหรับ Sales Agent ที่เข้า E -Payslip ครั้งแรก ต้อง Download ติดตั้งและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น (iOS) หรือ (Android) โดย สแกน QR CODE  จากในข้อที่ 4. (ด้านล่าง)
 • ระบุ Login Name ด้วย รหัสพนักงาน
 • ระบุ Password ด้วย เลขประจำตัวบัตรประชาชน ** ในการ Login ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยน Password
 • เลือกภาษาที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย โดยระบบตั้งค่า ภาษาไทยเป็นค่าเริ่มต้น
 • คลิกปุ่ม “Log-in” เพื่อเข้าระบบ
 • ค้นหาใบแจ้งรายได้ ตามเดือนและปีที่ต้องการได้
 • ระบุรหัสผ่าน สาหรับเปิดใบแจ้งรายได้(วันเดือนปีเกิด DDMMYYYY เช่น 14021977)

2. ลืมรหัสผ่าน Log in หรือ รหัสผ่าน e-Pay slip

 • ต้องขอจากทีม HR Services ของเกียรตินาคินภัทร ซึ่ง Username และ Password Log in และ Password e-Pay Slip ทาง go on จะเป็นผู้จัดส่งให้

3. วิธีการขอ E-certificate  (หนังสือรับรอง)

 • เลือกประเภทหนังสือรับรอง (ไทย, อังกฤษ)  
 • คลิกปุ่ม “Request” ระบบส่งมาทีม Recruitment & Fulfillment
 • ทีม Recruitment & Fulfillment จัดทำเรียบร้อย จัดส่งให้ผ่าน Sales Co ของแต่ละ Chanel

4. การเข้าใช้ E -Payslip (sales agent) สามารถทำได้ 2 วิธีง่ายๆ ดังนี้

วิธีที่ 1  (สำหรับ Sales Agent ที่เข้า E -Payslip ครั้งแรก ต้อง Download แอพพลิเคชั่น ก่อนเท่านั้น)

ติดตั้งและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นผ่าน (iOS) หรือ (Android) (ดูรายละเอียดได้ในคู่มือหน้าที่ 14 – 36 )

(iOS) 

ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (iOS)


(Android) 

ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (Android) 


วิธีที่ 2  (สำหรับ Sales Agent ที่เคยเข้าใช้งาน E -Payslip สามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที)

พิมพ์ https://goess.generaloutsourcing.co.th/KKPFG

หรือคลิก >>  GO (generaloutsourcing.co.th)

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง หน้า 3 -13 

 

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Sales Co. ในทีมของท่าน

คู่มือ-E-Pay-Sales-Agent_v4_Aug20_220217_152526