คู่มือ E – Payslip (sales agent)

การเข้าใช้ E -Payslip (sales agent) สามารถทำได้ 2 วิธีง่ายๆ ดังนี้

วิธีที่ 1

พิมพ์ https://goess.generaloutsourcing.co.th/KKPFG

หรือคลิก >>  GO (generaloutsourcing.co.th)

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง หน้า 3 -13 


วิธีที่ 2

ติดตั้งและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นผ่าน (iOS) หรือ (Android) 

(iOS) 

ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (iOS)


(Android) 

ดาวน์โหลด โดยการ สแกน QR Code

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง > คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น (Android) 

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Sales Co. ในทีมของท่าน

คู่มือ-E-Pay-Sales-Agent_v4_Aug20_220217_152526

Leave a Reply

Your email address will not be published.