ของขวัญจากธนาคาร

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อบัตรกดเงินสด
 • สินเชื่อบ้าน
 • สินเชื่อ SME CAR 3X/SME FREEDOM/SME LIGHT
 • สินเชื่อรถแลกเงิน CQC /CTL

หากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อได้ที่ :

คุณพศิน พุทธสัง เบอร์ 02 495 9018

คุณจิระศักดิ์ พลศรีลา เบอร์ 02 495 9017

ผู้แทนการตลาดเพื่อธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สินเชื่อรายย่อย)

รายละเอียดงาน
 1. ติดต่อให้คำแนะนำ เสนอขายสินเชื่อของธนาคาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ
 2. แสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของธนาคาร พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิม
 3. ทำงานเป็นทีม มีระดับหัวหน้าทีมบริหารการขายช่วยให้คำแนะนำ
คุณสมบัติ

– ทุกเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป

– วุฒิและประสบการณ์ทำงาน

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายทางธนาคารมีทีมงานที่จะช่วยอบรมผลิตภัณฑ์ธนาคาร ให้คำปรึกษา-แนะนำ)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้า งานบริการ หรืองานอื่นๆ มีความสามารถในการติดต่อ-สื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ รายการเดินบัญชี 3 เดือน ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

– มีความขยัน อดทน, มีใจรักในการขาย

– มีทักษะในการสื่อสาร, การโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง

– หากมีทักษะด้านการบริการ, งานขาย หรือมีประสบการณ์ขายรถยนต์/สินเชื่อรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครงาน

– รูปถ่าย ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ตามมาตรฐานที่สุภาพ (ไม่อนุญาตให้ใส่แว่น สวมหมวก เสื้อยืด เสื้อโปโล ชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดคลุย)

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนราษฎร์ฉบับจริง (ที่คัดมาไม่เกิน 6 เดือน)

– สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript/ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง)ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

– สำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และ/หรือ สำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)