ของขวัญจากธนาคาร

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อบัตรกดเงินสด
 • สินเชื่อบ้าน
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME

หากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อได้ที่ :

คุณพศิน พุทธสัง เบอร์ 02 495 9018

คุณจิระศักดิ์ พลศรีลา เบอร์ 02 495 9017

Link สมัครงาน : https://saraztest.kkpfg.com/

ผู้แทนการตลาดเพื่อธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)

รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบในการให้คำแนะนำ และนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้กับลูกค้า สามารถสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่
 • แสวงหา และคัดกรองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร
 • ทำงานเป็นทีม โดยมีหัวหน้าทีมขายคอยให้คำแนะนำ 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี (ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้า งานบริการ หรืองานอื่น ๆ ที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น และมีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารใช้ประกอบการสมัครงาน

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :-

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript / ใบปริญญาบัตร )
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพเรียบร้อย ชัดเจน
 • สำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และ/หรือ สำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร KKP (Savvy หรือ ออมทรัพย์)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)