HAPPY BIRTHDAY

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทีม Recriutment เป็นตัวแทนสายงาน CSF ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้แทนการตลาดที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ภายใต้ Theme Valentine โดยมีเค้กวันเกิดเพื่อให้ผู้แทนการตลาดร่วมกันเป่าเทียน และมีของรางวัลแจกมากมาย บรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความสนุกสนาน เชิญชมภาพบรรยากาศคะ