Category Archives: NEWS

Train The Trainer

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 พี่กอล์ฟกล่าวขอบคุณ Train The Trainer (TTT) ทุกท่านที่เสียเวลาในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ก่อนจะเป็นนักขายมืออาชีพ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับน้องๆผู้แทนการตลาดสายงาน ADC  ขอขอบคุณทุกความเสียสละที่พวกเราจะสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน ขอขอบคุณคะ 

ADC ACTIVITIES (HBD พี่กอล์ฟ)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ชาว ADC ได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณภัทรพงษ์ รักตะบุตร (พี่กอล์ฟ) ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า กันอย่างอบอุ่นและคึกคักอีกทั้งยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เชิญรับชมภาพบรรยากาศได้เลยคะ

โครงการ “ADC ทำดีเพื่อน้อง ปีที่ 2”

ภาพบรรยากาศ โครงการ “ADC ทำดีเพื่อน้อง ปีที่ 2” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนโครงการอาหารให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ 

Road Show

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทีมพัฒนาและฝึกอบรมการขายร่วมกับทีม Recruitment ได้จัดกิจกรรม Road Show เพื่อเปิดตัวเวปไซต์ www.adcnewspage.com ของสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ให้กับกลุ่มผู้แทนการตลาด เพื่อให้ผู้แทนการตลาดไม่พลาดข่าวสาร หรือการสื่อสารภายในสายงาน และเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แบบ Self Learning ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ในเรื่องเทคนิคการขาย การปรับเปลี่ยนมุมมองการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้มากขึ้น และเพื่อให้ผู้แทนการตลาด (Sales Agent) มีช่องทางในการพูดคุยเมื่อมีข้อสงสัย แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

CSF ACTIVITIES

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทีมพัฒนาและฝึกอบรมการขายร่วมกับทีม Recruitment ได้จัดกิจกรรม Road Show เพื่อเปิดตัวเวปไซต์ www.adcnewspage.com ของสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ให้กับกลุ่มผู้แทนการตลาด  

MOTIVATION FORUM BY ครูเงาะ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร KKP ห้องประชุม ชั้น 20 สายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า นำทีมโดยคุณภัทรพงษ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า เข้าอบรมหลักสูตร Motivation Forum โดย คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ หรือ ครูเงาะ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และทำงานอย่างไรให้เกิดความสมดุลทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้อีกด้วย

KKP วิทยากรจิตอาสา โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

ร่วมอบรมหลักสูตร Train The Trainer โดย สมาคมธนาคารไทย ณ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 สถานที่ : ห้อง Grand Dimond Ballroom อาคาร Impact Folum เมืองทองธานี ทีมจิตอาสา ADC นำทีมโดยทีมพัฒนาและฝึกอบรมการขาย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Train The Trainer วิทยากรจิตอาสา โดยทีมวิทยากร สมาคมธนาคารไทย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเด็กไทยยุคใหม่ให้ตระหนักถึงการออม และการใช้จ่ายเงิน