Category Archives: CSR

โครงการ “ADC ทำดีเพื่อน้อง ปีที่ 2”

ภาพบรรยากาศ โครงการ “ADC ทำดีเพื่อน้อง ปีที่ 2” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนโครงการอาหารให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้