10 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดสำนักงานผู้แทนการตลาด ณ ตึกไทยซัมมิท ทาวเวอร์

ความมุ่งมั่นของพวกเรา เราจะร่วมกันสร้างสายงานและสร้างธนาคารให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นั่นคือ

  • เราจะปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจแบบมีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดยไม่ประมาทเพื่อหวังผลประโยชน์ระยะสั้น
  • เราจะมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานระยะยาว โดยการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงจากวันนี้อย่างต่อเนื่อง
  • เราจะสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
  • เราจะสร้างความแตกต่างของทีมและการบริการของผู้แทนการตลาดเพื่อธนาคารเกียรตินาคินจากคู่แข่งขันหรือทีมอื่นๆในตลาด (บนความเหมือนแต่เรามีความแตกต่างที่ดีกว่าในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ ระเบียบวินัย จรรยาบรรณของบุคลากร)
  • เราจะทำให้ทีมของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในการทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในชีวิต
  • และสุดท้าย เราจะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน ทีมงานที่ดีที่สุดในตลาด (Best In Class)