10 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดสำนักงานผู้แทนการตลาด ณ ตึกไทยซัมมิท ทาวเวอร์