พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Data Protection Act (PDPA)

กรุณาเลือกคลิกที่เมนูเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA การจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล มี 4 ประเภท มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล คำถาม คำตอบ PDPA FAQ (ภาพใหญ่ของธนาคารที่ทุกคนต้องรู้)

One thought on “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published.