Happy New Year 2021

 

“ขอบคุณสำหรับปี 2563 และสวัสดีปีใหม่ 2564_CF”

“เพื่อนๆและน้องๆสายงานธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (CF)”

 

” ในปี 2563 ที่กำลังจะผ่านไป พี่ขอขอบคุณพวกเราทุกคนอย่างมากที่ร่วมกันทำงานและร่วมสร้างสายงาน Consumer Finance จนครบ 1 ปีให้มีความแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อไป 

พี่ได้เห็นพวกเราส่วนใหญ่ทั้งในระดับบุคคลและทีมได้แสดงความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและไม่ย่อท้อต่อการทำงานในสถานะการณ์ที่ค่อนข้างยากจากเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในปี 

ต้องขอชื่นชมใน Spirit และการทำงานตามแนวทางของหลักองค์กรของธนาคารครับ

ปี 2564 เป็นปีที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่อีกปีที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอน ที่ผ่านเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงและเตรียมการสำหรับหลายๆเรื่อง เช่น Product Revisit ที่มีทั้งการที่เรา

จะเริ่มทดลองในตลาดใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การปรับกระบวนการทำงาน  ทีมขายและวิธีการขาย การเริ่มใช้แนวคิด Customer Centric เข้ามาเป็นหลักการของการทำงาน

และอีกหลายๆโครงการที่ทีมงานต่างๆที่กำลังทำอยู่ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรของสายงานให้กระชับและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากภายในสายงาน CF 

สายงานต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเช่นเดียวกันเพื่อความพร้อมในปี 2564 แต่อย่างไรก็ตามความท้าทายและอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเป็นลูกจ้างมืออาชีพ

เราแต่ละคนทุกคนต้องมีสติ ทัศนคติที่ดีและยึดมั่นหลักองค์กรในการทำงานตามแนวทางและทิศทางของสายงานและธนาคาร เราต้องพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสิ่งเรานี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงไปได้และเป็นที่ยอมรับจากทุกคนและองค์กร 

ดังนั้นปี 2564 ของสายงาน CF จะเป็นปีที่เราจะให้ความสำคัญกับการลงมือทำ (Execution) และผลลัพท์หรือผลงาน (Results)”

 

” ในโอกาสที่จะเข้าสู่ปี 2564 นี้ พี่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก จงดลบันดาลให้เพื่อนและน้องๆทุกคนและครอบครัวประสบแต่ความสุข ทั้งกายและใจ “

” ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้ปี 2564 เป็นปีที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนครับ”

Pattarapong R.

Consumer Finance Group (CF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *