แอป “หมอชนะ”

KKP ร่วมเสริมทัพทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุน “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” เปิดตัวแอป “หมอชนะ”

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและนวัตกรรม ของธนาคารเกียรตินาคิน ในฐานะส่วนหนึ่งของ “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” ที่ประกอบด้วยกว่า 53 องค์กร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ อีกทั้งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์คัดกรองจัดลำดับความเสี่ยงของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เพื่อลดการระบาดอย่างเป็นรูปธรรมและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงของการติดเชื้ออันเนื่องจากข้อมูลของผู้ป่วยที่ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กซ์ทรอนิกส์(ETDA) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ดร.อนุชิต กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาแอป “หมอชนะ” ว่า “ตลอดช่วงเวลา 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา คนไทยทุกคนได้เห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงทำงานอยู่ด่านหน้า ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมาทำงานเพื่อชาติอย่างโดดเดี่ยว พวกเราอาสาสมัครจากทั้งภาครัฐและเอกชน จึงช่วยระดมทักษะความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่แต่ละคนมี มาสร้างเป็นแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่เราเชื่อว่าจะทำให้ทัพหน้าทางการแพทย์ของเราสามารถสู้รบกับโรคนี้ได้ดีขึ้น”

ทั้งนี้ แอป “หมอชนะ” อาศัยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ติดตามตำแหน่งของผู้ใช้แอปทุกคน โดยทันทีที่มีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากทางการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อและเส้นทางการเดินทางของผู้ติดเชื้ออัพเดตเข้าไปในระบบ แอพจะประเมินว่าบุคคลหรือสถานที่ใดมีความเสี่ยง โดยแสดงระดับความเสี่ยงเป็นโค้ดสีเขียว-เหลือง-ส้ม-แดง ทั้งนี้ โดยไม่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด (anonymous) ยิ่งกว่านั้น เมื่อผู้ใช้แอปมารับบริการทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ก็จะสามารถตรวจดูโค้ดสีและจัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษาหรือส่งตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสนับสนุนการควบคุมวิกฤตการณ์โควิด-19 และปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงด้วยการดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ” ได้ฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android โดยพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *